סדנאות, תוכן ועוד
מהו שימוש חורג ואיך משיגים לו היתר?

מהו שימוש חורג ואיך משיגים לו היתר?

על מנת לשמור על אופי שכונות המגורים, רחובות העיר ואפילו אזורי המסחר השונים מחזיקה כל עיר מערבית מודרנית בתוכניות מפורטות, אשר מגדירות את אזורי המגורים בצורה מדויקת, את אזורי המסחר וכן הלאה. בישראל בכל רשות מקומית קיים מסמך של תוכנית בניין עיר, בו נפרסים תוכניות האזורים השונים לצד תוכניות העתידיות כשלצד מסמך זה מצטרפים עוד לא מעט עזרים על מנת לקבע ולהפוך את התוכניות לברות ביצוע. לא פעם אזרחים רוכשים או משפצים את הדירות שלהם ועלולים להפוך לעבריינים בתחום הבנייה, כאשר הבנייה נעשתה ללא אישור או שמא נרכשה דירה עם חריגת בנייה קיימת.

כיצד מוגדר שימוש חורג?

שימוש חורג במבנים שונים יכול להיקבע גם בדיעבד וגם בזמן הבנייה, כאשר בזמן הבנייה יכול להיווצר מצב בו חרגנו מזכויות הבנייה שלנו(כמו הקמת מרפסת בטון ללא אישור) ועד לשימוש שאיננו מוגדר בשטח כמו הפיכת שטח חקלאי למסחרי, שימוש בניין מגורים למעון ילדים וכו. כל חריגה כזו מסווגת בחומרתה שכן הרמת מרפסת והפיכת שטח חקלאי למסחרי לא נעים על אותו המשקל, עם זאת שימושים חורגים שכאלו יגררו כמובן קנסות שיוכפלו ובעת הצורך יתווספו אליהם גם צווי הריסה ללא אישור בנייה של הוועדה המקומית. לצד הקנסות וצווי ההריסה עלולים בעלי הנכס גם להיות נידונים לכדי מאסר בפועל, לכן חשוב לפעול בזמן אל מול צווי הרשות ולהסדיר את הבנייה בהקדם.

כיצד להסדיר ולקבל היתר?

אם אנו עומדים בפתח של שיפוץ רציני כמו הקמה של חדר חדש או מרפסת, כמובן שמומלץ להתחיל בהליך של קבלת היתר בנייה. הליך זה כולל כמובן פירוט של מלא תוכניות הבנייה, החל מהחומרים בהם נעשה שימוש בזמן הבנייה ועד לשרטוטים מדויקים של אדריכל או מהנדס בניין מקצועי. אך אם במידה ואנו בעלים של נכס שנמצא כחורג מהבנייה המותרת, יש כמובן לבצע הליך דומה בעזרת אדריכל ובו נרכז את השינויים ופרטים נוספים בהתאם לבקשות הוועדה. כמובן שיש להגיע להסדר אל מול הרשות המקומית, שכן במרבית המקרים עם גילוי חריגות הבנייה, בעלי המבנה יהיו מחויבים גם בהיטלי שבח.