סדנאות, תוכן ועוד
קריאת הטבע לאיחוד

קריאת הטבע לאיחוד

במאמר שהתפרסם לאחרונה ברויטרס, קורא המזכיר הכללי של האו"ם, אנטיונו מנואל גוטרש, לאיחוד. לטענתו, כדי להתמודד עם משבר גלובלי, האומות המאוחדות צריכות להגדיל באופן פעיל את התיאום הבינלאומי ואת האחדות. כמו כן, טוען מזכ"ל האו"ם שזו שעת מבחן עבור האנושות. 

שעת מבחן

האנושות נמצאת בתחילתו של משבר כללי – הקורונה שזוהי סנונית ראשונה בלבד. צריך להבין את מגמת הטבע, את החוקיות שלו, על מנת להצליח במבחן שעומד לפנינו. יהיה נכון לשים לב לנקודה מיוחדת – פעם ראשונה שהאנושות, תוך חודשים ספורים, נכנסה להתמודדות משותפת. הקורונה סובבה לכל העולם את הראש ואומרת "היי, אני כאן, שימו לב!".

חוק הטבע הכללי

הטבע עובד כמערכת אינטגרלית. כל פרט – דומם, צומח וחי מקבל ומשפיע מתוך המערכת ועל המערכת, בדומה מאוד לגוף האדם השייך לדרגת החי. בגופנו, כל תא מקבל כל צרכו מהגוף ומספק לגוף את יחודיותו בתפקיד הכללי. תא שאינו מספק את תפקידו עבור הגוף, אלא הורס את התאים הסמוכים אליו נקרא תא סרטני המשמיד את הגוף, ובסופו של דבר את עצמו.

התפתחות אגואיסטית כתא סרטני

האנושות, בהתפתחותה האגואיסטית, מגיעה לנקודת על חזור. תפקיד הקורונה לעורר אותנו לכך. מעבר לכך שהיא משפיעה עלינו במישור הרפואי, היא משפיעה עלינו גם במישורים נוספים. האגו המתגבר פועל בתוכנו והורס אותנו ואת הטבע כולו. ההרס שהאדם גודם לטבע הוא עצום ומדענים חוששים שלא נצליח לשקם אותו. יחס האדם אל הטבע הוא רק חלק אחד מהבעיה הכללית. יחס האדם לאדם הוא התיקון העיקרי שעלינו לעשות. קשה לנו לתאר מערכת קשרים ביננו הפועלת בשיתוף ובעזרה הדדית, קשר המבוסס על יחס חיובי זה לזה. הקשר הזה נקרא רשת ערבות – רשת קשר בין כל חלקי הבריאה. רשת הערבות קיימת ופועלת אך האדם האגואיסטי מנצל להנאתו את המערכת הזו ובכך גורם לחוסר איזון כללי מערכת. זוהי הסיבה שעלינו להתאחד. הקריאה לאיחוד היא קריאה להבנה של הטבע הכללי, הקריאה לאיחוד היא ההכרה שכל בני האדם נבראו עם טבע אגואיסטי ושעלינו לתקן אותו, הקריאה לאיחוד היא בניית אנושות חדשה שכל חלקיה מתקשרים ביחס של "ואהבת לרעך כמוך".